E-İHRACAT

E-İHRACAT

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLENMESİ

01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile e-fatura kapsamında olan ve ihracat yapan firmalar, ihracat faturalarını e-fatura olarak düzenlemeye başladı. Programlarımızda buna ilişkin e-fatura düzenlenmesi Dış Ticaret ve E-Fatura modülleri ile birlikte yapılabilir.

Dijital pazarlamanın yeni trendi e-ihracat, herhangi bir ürün veya hizmetin, mikro ihracat kuralları kapsamında kalacak şekilde, e-Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile yurt dışındaki alıcıya gönderilmesi demektir. Diğer bir deyişle, birçoğumuzun bildiği ve kavram olarak hakim olduğu ihracatın elektronik yollarla gerçekleştirilen halidir.

Yurt dışına yapılan satışların döviz cinsinden gelir getirdiği düşünüldüğünde, işletmelerin kur dalgalarından etkilenmeden ticaret yapabilmesine olanak sağladığı için finansal açıdan avantajlı olmalarını sağlar. Bu açıdan e-ihracatın işletmeler için önemi her geçen gün artmaktadır.

Satışlarını internet üzerinden yurt dışına yapan işletmeler, e-ihracatın birçok avantajından faydalanırlar. Lojistik operasyon süreçleri ve maliyetlerine katlanmaksızın ihracat yapma olanağına sahiptirler. Başka bir ülkede şirket ya da şube açmadan, çalışan maliyetine kur üzerinden katlanmadan bu ülkenin tüketici ve işletmelerine ürün satabilirler.