E-ARŞİV PORTAL

E-ARŞİV PORTAL

ETA:SQL, ETA:V.8-SQL ve ETA:SB versiyonlarımızda Fatura modülü ve E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması Opsiyonu ile birlikte firmalar e-Fatura uygulamasına tabi olmasa bile, tebliğde belirtilen, vergi mükelleflerine düzenlenen faturalarını E-Arşiv Fatura olarak düzenleyebilir ve muhataplarına elektronik ortamda iletebilir. E-Arşiv Fatura Portal Uygulamasını kullanmak isteyen Müşterilerimiz, ETA:E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması Opsiyonu satın alır.

E-Arşiv Fatura ve E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması Avantajları

• Matbu evrak ve yazdırma maliyeti ortadan kalkar. İsteğe bağlı olarak E-Arşiv Faturası A4 kağıda yazdırılabilir.
• Kağıt fatura gönderme ve arşivleme maliyeti ortadan kalkar. Fiziki ortamda fatura nüshalarını saklamak sona erer.
• Arşivlenen faturalar çok hızlı sorgulanabilir, eski klasörlerde fatura arama sona erer.
• Faturalar, Fatura modülünde hazırlanır.
• E-Arşiv Fatura olarak kaydedilmelerini sağlayan tutar kontrolü program tarafından otomatik yapılır.
• Fatura düzenleme, onaylama, gönderme ve saklama işlemleri tek ekrandan gerçekleştirilebilir.
• Faturalar PDF olarak kaydedilip, tek tuşla özel entegratöre gönderilir ve saklanır, GİB e-Belge portalına kaydedilir ve
müşteriye e-mail olarak iletilir.

Özel Entegratör ile Çalışmanın Artıları

Herhangi bir sistem ve personel alt yapısı yatırımı gerektirmediğinden maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.
• E-Arşiv Fatura oluşturarak, özel entegratörün sunucusunda saklanmasını sağlar.
• Giden faturaların izlenmesi, görüntülenmesi kolay ve hızlı bir şekilde yapılır.
• Faturalama ve ilgili işlemler özel entegratör ile doğrudan bağlantılı çalışan ETA:E-Fatura Modülü sayesinde çok hızlı yürütülür,
pratiklik ve kolaylık sağlanır.
• Programınızdan düzenlediğiniz E-Arşiv Faturalarınız ekstra bir çaba harcamaya gerek kalmaksızın alıcısına ulaşır.
• Faturalama süreci ile ilgili destek deneyimli ve uzman bir ekip tarafından gerçekleşir